• Ключови думи:
  • Категория:
  • Автор:
  • Търси
Условия за пазаруване и начини на плащане

1. Условия за поръчка


След постъпването на заявка от Ваша страна, наш оператор ще се свърже с Вас на посочения телефон, за да потвърдите поръчката. Моля не злоупотребявайте!

Поръчките от събота и неделя се обработват в понеделник.

2. Цени и начини на плащане

Всички цени в електронния магазин www.kolhida.bg в български лева с включено ДДС.

Плащане през системата на Epay.bg

Aко притежавате дебитна или кредитна карта, издадена от Борика, можете да платите през системата на Epay.bg. След като сте решили, че този начин на плащане е най-удобен за вас, вие ще бъдете автоматично пренасочени към страницата на Epay.bg, където трябва да въведете потребителското си име и парола и да потвърдите плащането. След което ще бъдете прехвърлени на нашата страница www.kolhida.bg

, което автоматично потвърждава плащането. Вашата поръчка ще бъде изпълнена след получаване на превода в нашата банкова сметка. За повече информация, посетете www.epay.bg

ЗАБЕЛЕЖКА: Ние или наши служители никога няма да Ви питаме за номера на дебитната или кредитната Ви карта. Въвеждайте паролата си за достъп до E-pay само ако Вашият браузър показва индикация, че сте свързани с www.epay.bg посредством сигурна (secure) връзка (икона със заключен катинар в долната част на екрана).

Наложен платеж –

Плащането се осъществява в брой при доставката.  В този случай се доплаща допълнителна комисионна на куриера в размер на 2% от стойността на поръчката.

По банков път

Като преведете съответната сума на нашата банкова сметка. За да получите подаръка до края на работния ден:

  • необходимо е да преведете сумата в клоновете на Райфайзен банк.
  • необходимо е да преведете сумата от клон на друга банка до клон на Райфайзен банк.

УТОЧНЕНИЕ: За начало на поръчката се приема потвърждението, че клиентът е превел парите по нашата сметка.

Raiffeisen BANK, BIC: RZBBBGSF Титуляр на сметката: ЕТ „Колхида – Ясен Ценов” ООД IBAN BG04RZBB91551016873310 (BGN)


3. Информация за доставка

Всички продукти, поръчани през сайта, които в момента на поръчката са в наличност, ще бъдат доставени в срок от 2 до 5 работни дни от датата на поръчката, в зависимост от населеното място.

ИК Колхида не носи отговорност за вида на доставената стока, ако същата не е била застрахована при транспорта.

Стойността на транспорта се заплаща от клиента, като Разходите за доставката на продукта до Вас се определят от населеното място и външните характеристики на продукта (големина, тежест и обем) и най-често цената е от 5 до 8 лв. Доставката се извършва на посочен от вас адрес с куриер.

4. връщане на закупената стока

Ако искате да върнете продукта, можете да го направите в срок от 7 работни дни от датата на получаването му, но само при условие, че същият е с ненарушена цялост и е в добър търговски вид.

ИК Колхида възстановява стойността на продуктите с пощенски запис или по банков път, ако има оказани банкови координати. Транспортните и допълнителни разходи, ако има такива, са за сметка на клиента.

 

Общи условия за ползване на уеб сайта.    Този уеб сайт е собственост на ИК Колхида. Като собственик, ИК Колхида има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление. Направените промени влизат в сила в момента на публикуването им в уеб сайта. С достъпа си до този уеб сайт и информацията в него, се счита, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Конфиденциалност


   ЕТ „Колхида – Ясен Ценов”се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите по електронен път посредством попълнени формуляри или електронна кореспонденция. Този ангажимент е в сила, независимо дали това е тяхна или на трети лица информация.

ЕТ „Колхида – Ясен Ценов”не носи отговорност в случаите, когато е било задължено добросъвестно да обработи информация, съдържаща лични данни, от лице, което недвусмислено е представило тези лични данни като свои собствени.

Авторско право


   Структурата и цялото съдържание на този уеб сайт са предмет на защита на авторските права, принадлежащи на ИК Колхида, съгласно разпоредбите на българското законодателство. Зареждането, копирането или отпечатването на отделни страници и/или раздели са възможни само при спазване на изискванията и допустимото от ЗАвтПСП, като тези действия не дават каквито и да е права, върху който и да е материал, програма или продукт, публикувани на настоящия уеб сайт . Забранено е възпроизвеждането (цялостно или на части), предаването (по електронен или друг начин) и модофикацията на този уеб сайт, както и свързването или използването му за каквито и да е публични, частни, търговски и нетърговски цели без предварително изрично писмено разрешение на ИК Колхида.

Връзки с други уебсайтове


    ИК Колхида не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в уеб сайтове, към които настоящият има хипервръзки (препратки).

Отговорност


    ИК Колхида актуализира информацията на уеб сайта. ИК Колхида не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уеб сайт.
    Цялата информация на уеб сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.
    ИК Колхида не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.
    ИК Колхида не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този уеб сайт.
    ИК Колхида не носи отговорност за преките и/или непреките вреди, щети и пропуснати ползи възникнали поради, или свързани с използването на настоящия уеб сайт.

Защита на личните данни


    Страниците могат да се разглеждат свободно, без ангажимент за попълване на регистрационните форми, както и въвеждане на каквито и да било данни. В случай на попълване на някоя от формите в уеб сайта или в случай на използване на някоя от електронните услуги, необходимо е да се попълнят нужните данни, за да бъде извършена заявената услуга.
    Личните данни са защитени. ИК Колхида предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване съгласно изискванията в Закона за защита на личните данни.
    ИК Колхида не носи отговорност, в случай че добросъвестно предостави услуга на лице, посетило уеб сайта и поискало по недвусмислен начин извършването на услуга чрез предоставяне на лични данни, независимо чии са те.
Потребителят на уеб сайта доброволно предоставя своето изрично, безусловно и неотменимо съгласие ИК Колхида да използва предоставените данни за осъществяването на всякакви проверки преди предоставянето на каквито и да било услуги, както и във всеки момент от съществуването на договорни правоотношения между потребителя на уеб сайта и ИК Колхида.

    С осъществяването на достъп до уеб сайта, се счита, че сте прочели, разбрали, и сте се съгласили с условията за ползване на уеб сайта на ИК Колхида. Ако не сте съгласни, моля не използвайте този уеб сайт и предоставените в него услуги и функционалности.

?>