• Ключови думи:
  • Категория:
  • Автор:
  • Търси
Косово. Моята 2007 година

Книгата е в наличност

Автор: Пламена Градинарова

Страници: 144

Формат: 14/20 см

Цена: 7.00 лв

Книгата е интересен разказ за хората в Косово преди 17 февруари 2008 година – датата, на която Парламентът на Косово обявява независимост. Авторката е живяла една година в Косово и описва впечатленията си за делничния живот на хората такъв, какъвто го е видяла, чула и почувствала. Разказите са мозайка от случки за семейството, мъжете, жените и децата, за традициите и религията, за реда и институциите, за правата и безправието, за богатството и бедността в Косово. Пламена Градинарова е прекарала по-голяма част от времето сред косовски албанци, но е имала възможността да поживее и в сръбски анклави. Разликата между живота и очакванията на албанците и сърбите, както и отношението им един към друг също са на мерили място в книгата. Целта на авторката е да привлече вниманието на хората, живеещи в Косово и извън него, към някои малки проблеми, чието решаване може да доведе до големи ползи за мира и просперитета на Косово и на Балканите. Посланието на книгата е, че трябва да се уважава правото на хората на добър живот и щастие според техните нужди и традиции.Книгата е тих вик, че войната не е средство за решаване на конфликти и предупреждение за тези, които не искат да разберат това.

 

За автора

 

Пламена Градинарова завършва ландшафтна архитектура в София. Започва кариерата си като експерт в Столичната община. По-късно спечелва конкурс за научен сътрудник в институт за териториално устройство и архитектура. В началото на преходния период 1991-1995 е назначена за експерт по регионално развитие към Министерството на териториалното развитие и е един от първите екперти в България, работещи по управлението на черноморското крайбрежие. Работи като мениджър в Звеното за управление на проекти по Програма ФАР на Европейската комисия към Министерството на териториалното развитие от неговото създаване през 1996 година. Съвместно със съмишленици основава и ръководи неправителствена организация, която е една от първите екологични граждански организации в България. От 1997 година преминава на свободна практика като консултант по опазване на околната среда и устойчивото развитие. Сътрудничи в проект на Харвардския институт за международно развитие. С експерти в същия проект създава през 1998 година втора неправителствена организация, специализирана в работа с граждани и обществени институции за европейска интеграция. Авторката е специализирала стратегическо планиране и опазване на околната среда в САЩ, Малта, Словакия, Унгария, Турция и Индия. Участвала е и е ръководила проекти, финансирани от Европейската комисия, Световна банка и други международни финансиращи организации в България, Румъния, Унгария, Косово, Албания, Казахстан и Армения. Партнъори на проектите с нейно участие са организации и фирми от САЩ, Германия, Холандия, Франция, Италия, Хърватска, Чехия, Белгия, Сърбия и Гърция. Участвала е и е представяла доклади на международни симпозиуми, конференции и семинари в Канада, САЩ, Испания, Италия, Македония и Северен Кипър.Членува в ръководни органи на професионални и неправителствени асоциации на Балканите и Черноморския басейн. По време на пътуванията и работата по различни проекти и теми е събирала информация и впечатления за живота, бита, традициите и културата на хората, местното развитие, природата и опазването на околната среда. Събраната информация е обощавала в десетки статии, студии и доклади, публикувани в България и в чужбина.

?>